Zowel het juridische als economisch eigendom liggen volledig bij de financier, als ondernemer huurt u feitelijk gedurende de looptijd de asset waar u gebruik van mag maken, en aan het einde van de looptijd heeft u het recht van koop, met een al dan niet vooraf vastgestelde restwaarde. Indien u hier geen gebruik van wenst te maken heeft de financier of leverancier ook het recht van koop.